Gavran u emisiji Klub 2 Radija Beograd

Preuzeto sa: Radio Beograd 2

Гошће „Клуба 2”, 12.01.2015, су Милена Дaсукидис и Александра Рајковић, оснивачи издавачке куће „Гавран”. 

Већ првом књигом „Краљ у жутом” Роберта Чејмберса, ИК „Гавран” скренула је пажњу код читалачке публике. Али, како је дошло до идеје за оснивањем ове издавачке куће, на ком концепту је постављен њен рад, да ли ће се пажња поклањати углавном старијим текстовима, на ком веку књижевне прошлости ће се инститирати... – питања су за данашњи разговор. 

У сваком случају, покретање оваквог издавачког плана оцењујемо као настојање да се са скромним средствима и уз књижевно и преводилачко знање оснивача уради нешто ваљано. 

Уредница и водитељка емисије је Мелиха Правдић.

Snimak emisije

Preuzeto sa: Radio Beograd 2

Гошће „Клуба 2”, 12.01.2015, су Милена Дaсукидис и Александра Рајковић, оснивачи издавачке куће „Гавран”. 

Већ првом књигом „Краљ у жутом” Роберта Чејмберса, ИК „Гавран” скренула је пажњу код читалачке публике. Али, како је дошло до идеје за оснивањем ове издавачке куће, на ком концепту је постављен њен рад, да ли ће се пажња поклањати углавном старијим текстовима, на ком веку књижевне прошлости ће се инститирати... – питања су за данашњи разговор. 

У сваком случају, покретање оваквог издавачког плана оцењујемо као настојање да се са скромним средствима и уз књижевно и преводилачко знање оснивача уради нешто ваљано. 

Уредница и водитељка емисије је Мелиха Правдић.

Snimak emisije